Saaremaa randa planeeritava hiigel-tuugenipargi võimalikest tervise- ja keskkonnamõjudest


Loodusõhtul 24.04.2023 Kuressaares tehtud ettekande lõpuosa -
rohepöördest ja Saaremaa kõrvale plaanitavast tuuletööstusest 


Tuulikukärajad 13.11.2022 Salmel -  II osa - Seltsi asutamine, ettepanekud, sõnavõtud, arutelu.


Tuulikukärajad 13.11.2022 Salmel - I osa - sissejuhatus.


Tuugenite madalsagedusliku- ja ifrahelimüra võimalikest ervisemõjudest.
Dr Antti Kukkela ettekande pfd slaidid viidetega