MTÜ Saare Rannarahva Selts (SRS) põhiandmed:

registrikood:       80619618
arveldusarve:      EE417700771008813816 (LHV)
postiaadress:      Sõrve mnt 32, Salme alevik, Saaremaa vald 93201
e-posti aadress:  srselts@gmail.com
kontakttelefon:  +372 5037830

SRS selts kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ning sihtasutuste nimekirja.    Seega ei pea annetajad seltsi toetuseks annetatud summadelt tulumaksu tasuma.

Seltsi liikmetele üldkoosoleku otsusega kehtestatud liikmemaks on 2024 a (vähemalt) 24.- eur aastas, mis tasutakse pangaülekandega seltsi arveldusarvele. Liikmeskonnaga liitumiseks vt siia.

Seltsi asutamisest ja liikmetest:
SRS-i asutamiskoosoleku kutsus kokku Torgu Kuningriik, kelle põhiülesannete hulgas on kohalike elanike huvide kaitse nendel juhtudel, kui on näha et ei kohalik omavalitsus ega Eesti riik neid huve ei kaitse. Hiigeltööstuspargi planeerimisega on kogu Lääne-Saaremaa ulatuses olukord just selline. Tegevus käib üle kohaliku omavalitsuse pea, samas kui riik lähtub eelkõige Euroliidu ning suurinvesteerijate huvidest. 

Seega omab siia kavandatav tööstuspark kõiki uuskolonialistliku suhtumise tunnuseid - võetakse pärismaalastelt ära loodusvarad ja vastutasuks rikutakse kalastuskohad; muudetakse võimatuks traditsiooniliste eluviisidega jätkamine; tekitatakse rannaasulate elanikeni ulatuv tervist ohustav madalsagedusmüra ja totaalne visuaalne reostus; hävitatakse kohalike tervis, elutingimused ja kinnisvarahinnad; nullitakse ära seni Saaremaa tulevikuna propageeritud loodusturism koos seda arendanud ettevõtjate kolme kümnendi tööga; kiirendatakse rahva linnadesse migreerumist jne. Rääkimata totaalsest rohepesust ning elektritoodangu ja kasumi välismaale rändamisest.

SRS-i asutamine otsustati Salme Rahvamajas 13.11.2022 Lääne-Saaremaa ja Sörve rannarahva kokkusaamisel (kokkusaamise salvestuse I osa (teemakohane ettekanne) on vaadatav siin ja II osa (mtü asutamise arutelu) on vaadatav siin ). Sellel kokkusaamisel määratud viieliikmeline asutamistoimkond jõudis SRS-i juriidilise isikuna vormistamiseni 13.12.2022. Jaanuaris 2023 said korda ka teised SRS-i toimimiseks vajalikud formaalsused, sh avatud pangaarve. 05.02.2023 Salme Rahvamajas toimunud SRS-i liikmete esimesel ametlikul üldkoosolekul pandi paika seltsi tegevuse esialgne töökorraldus, liikmeskonnaga seotud küsimused, liikmemaksude suurused jms. 

Seltsi liikmete hulgas on praegu ülekaalus Kihelkonna, Lümanda, Salme ja Torgu piirkondade MTÜ-d ning elanikud. Aga liikmeskonna hulka saavad kuuluda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kel on huvi toimuvaga kursis olla ning soov osaleda ühistegevuses SRS-i eesmärkide saavutamisel. Usume et koostöös saame Suure Raha rohepesu eest paremini kaitsta oma kodust vääriselupaika, kohalikku loodust ja traditsioone ning meie tervemõistuslikku tulevikku.  Meiega liitumiseks vt siia.

Seltsi suhtestumisest nn. NIMBY fenomeniga:                                                                                            
Keskkonnapsühholoog Silver Sternfeldt tegeleb küsimusega, kuidas luua inimkeskseid ruume. Ta on tõstnud esile ühe väga olulise asja - nimelt et tegelikus elus ei ole inimesed kunagi arenduste vastu lihtsalt vastuseisu enda pärast:
"Kogukondade vastuseisu arendustele naeruvääristatakse tihti “NIMBY” (not in my back yard) mõiste abil. Kuid see on lihtsama vastupanu teed minek. Sotsiaalteadlased on Nimby kontseptiooni ammu ümber lükanud. On leitud, et vastuseisu taga on alati mingid reaalsed valukohad, mida on õigem just paigakiindumuse kaudu selgitada. Kogukondade kaasamisel tuleb üles leida neile olulised nüansid ja väärtused, mida nad tunnevad rünnaku all olevat. Tihti on neid isegi raske sõnastada, kui puuduvad vastavad terminid. Kuid kedagi lihtsalt “vastaseks” tembeldada ja Nimbyismis süüdistada on küüniline, lühinägelik ja pahatahtlik."

Sama kehtib ka SRS-i kohta. Me ei soovi vastanduda arendajate või riigi huvidele ega progressile. Me soovime, et meile säiliks meie elukeskkond. Et arendajad vaid kasumi huvides meie huvidest üle ei sõidaks, vaid arvestaks arenduste paigutamisel kohalike põliselanikega. Sest arendustele on alati võimalik asukohta ja dimensioone valida nii, et see kohalike elanike aastatuhandetega välja kujunenud elukeskkonda hävitama ei hakkaks. 

Just nii lihtne meie seltsi soov ongi.  Elage ise, aga palun laske ka teistel elada!