MTÜ Saare Rannarahva Selts (SRS) põhiandmed:

registrikood:       80619618
arveldusarve:      EE417700771008813816 (LHV)
postiaadress:      Sõrve mnt 32, Salme alevik, Saaremaa vald 93201
e-posti aadress:  srselts@gmail.com
kontakttelefon:  +372 5037830

SRS selts kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ning sihtasutuste nimekirja.    Seega ei pea annetajad seltsi toetuseks annetatud summadelt tulumaksu tasuma.

Seltsi liikmetele üldkoosoleku otsusega kehtestatud liikmemaks on 2024 a (vähemalt) 24.- eur aastas, mis tasutakse pangaülekandega seltsi arveldusarvele. Liikmeskonnaga liitumiseks vt siia.


Seltsist veel:

SRS-i asutamiskoosoleku kutsus kokku Torgu Kuningriik, kelle põhiülesannete hulgas on kohalike elanike huvide kaitse nendel juhtudel, kui on näha et ei kohalik omavalitsus ega Eesti riik neid huve ei kaitse. Hiigeltööstuspargi planeerimisega on kogu Lääne-Saaremaa ulatuses olukord just selline. Tegevus käib üle kohaliku omavalitsuse pea, samas kui riik lähtub eelkõige Euroliidu ning suurinvesteerijate huvidest. 

Seega omab siia kavandatav tööstuspark kõiki uuskolonialistliku suhtumise tunnuseid - võetakse pärismaalastelt ära loodusvarad ja vastutasuks rikutakse kalastuskohad; muudetakse võimatuks traditsiooniliste eluviisidega jätkamine; tekitatakse rannaasulate elanikeni ulatuv tervist ohustav madalsagedusmüra ja totaalne visuaalne reostus; hävitatakse kohalike tervis, elutingimused ja kinnisvarahinnad; nullitakse ära seni Saaremaa tulevikuna propageeritud loodusturism koos seda arendanud ettevõtjate kolme kümnendi tööga; kiirendatakse rahva linnadesse migreerumist jne. Rääkimata totaalsest rohepesust ning elektritoodangu ja kasumi välismaale rändamisest.

SRS-i asutamine otsustati Salme Rahvamajas 13.11.2022 Lääne-Saaremaa ja Sörve rannarahva kokkusaamisel (kokkusaamise salvestuse I osa (teemakohane ettekanne) on vaadatav siin ja II osa (mtü asutamise arutelu) on vaadatav siin ). Sellel kokkusaamisel määratud viieliikmeline asutamistoimkond jõudis SRS-i juriidilise isikuna vormistamiseni 13.12.2022. Jaanuaris 2023 said korda ka teised SRS-i toimimiseks vajalikud formaalsused, sh avatud pangaarve. 05.02.2023 Salme Rahvamajas toimunud SRS-i liikmete esimesel ametlikul üldkoosolekul pandi paika seltsi tegevuse esialgne töökorraldus, liikmeskonnaga seotud küsimused, liikmemaksude suurused jms. 

Seltsi liikmete hulgas on praegu ülekaalus Kihelkonna, Lümanda, Salme ja Torgu piirkondade MTÜ-d ning elanikud. Aga liikmeskonna hulka saavad kuuluda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kel on huvi toimuvaga kursis olla ning soov osaleda ühistegevuses SRS-i eesmärkide saavutamisel. Usume et koostöös saame Suure Raha rohepesu eest paremini kaitsta oma kodust vääriselupaika, kohalikku loodust ja traditsioone ning meie tervemõistuslikku tulevikku.  Meiega liitumiseks vt siia.