planeeringuALADe,  HOONESTUSLUBADE  ja  arendajate info 

Ülalpool leitav info, arvestades alade paiknemisega allpool ja kaardil märgitud numbrite järgi:
Eesti - Riiklik üldplaneering Eesti merealadele, mis ka siinset arendustegevust reguleerib;
1 -       SWE - Saare Wind Energy arendusprojekt, mis on KMH aruande hindamise järgus;
2 -      ELWIND - Eesti/Läti riiklik arendusprojekt, mis on KMH programmi koostamise järgus;
3 -       Saare 2.1 - hoonestuslubade taotlemise algjärgus;
4 -       Saare 2.2 ja 3 - hoonestuslubade taotlemise algjärgus;
5 -       Saare 1 - innovatiivsete projektide ala (ujuvtuulikud jms);
6 -       taotluse kohaselt soovib osaliselt sellele alale laieneda SWE arendusprojekt 1;
Liin -   Eleringi
 kava ehitada läbi Saaremaa ja tuugeniparkide Eesti-Läti 3. elektriühendus


Hoonestuslubade ja esitatud taotluste kaart on leitav sellest portaalist

2.04.2024 uudis: Saaremaast läände jäävale kolmele merealale laekus tuulepargi rajamiseks kümme taotlust SH.