*Eesti merealade planeeringu dokumendid - https://www.agri.ee/regionaalareng-planeeringud/ruumiline-planeerimine/mereala-planeering

Selts ei olnud selle planeeringu kinnitamise ajaks veel asutatud

25.11.2021 toimunud riigi merealade planeeringu tutvustuse videosalvestus:
https://saartehaal.postimees.ee/7553322/saaremaa-vallavolikogu-liige-vaidlustas-mereala-planeeringu


Häädemeeste rahva tuuletööstuse teemaline kiri presidendile: https://drive.google.com/file/d/1wNvjgFNyKs4mFLge8fre0u_JVFNSHgrv/view?usp=sharing