*ELWIND on Eesti/Läti riiklik arendusprojekt, mille kohta on andmed leitavad siit.  Sellel merealal teeb hoonestuslubadega seotud tööd ära Eesti riik ise, misjärel müüakse valmis hoonestusõigus enampakkumise korras arendajaile. Ala planeeringute, uuringute ning KMH-ga tegeleb KIK. Projekti teostatavus-uuring leitav siit: final_report_feasibility_study_elwind_v2.0-1.pdf

*Seltsi seisukoht selle hoonestusloa taotluse osas- Vastus ELWIND.pdf
*Teade hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamisest  - TTJA elwind.pdf