Kava rajada läbi Saaremaa ja läbi lääneranniku tuugeniparkide Ventspilsini kulgev Eesti-Läti 3. elektriühendus. Maismaa osas sarnaneks see Virtsu-Risti mnt ääres asuvaga, kuid tähendaks kaht taolist liini kõrvuti. Siin on riik arendajatele maksumaksjate rahaga appi minemas ning arendajail on mida võita...
info:
*Riik asub (riikliku eriplaneeringuga) planeerima Eesti-Läti IV elektriühendust.pdf
*Vastavasisuline 23.02.2024 kiri SRS-ile.pdf
*Eleringi kiri Saare-Liivi meretuulepargi võrguühenduste tehnotingimustest

*Riigi eriplaneeringu algatamiseks Enefit Green kiri_22112023.pdf
*Elering AS hoonestusloa taotlus 22122023.pdf
*Võimalikele liini lähedusse jäävate kinnistute omanikele saabunud standardkiri 330 kV liin .pdf

Eeldatavalt kahte kõrvuti 330 kV ülekandeliini vajava trassi võimalik paiknemine on seni lahtine:  

Saare Wind Energy on oma elektritrassi osas algusest peale lootnud Eleringi (ehk riigi) toele: