Kava rajada läbi Saaremaa ja läbi lääneranniku tuugeniparkide Ventspilsini kulgev Eesti-Läti 3. elektriühendus. Maismaa osas sarnaneks see Virtsu-Risti mnt ääres asuvaga, kuid tähendaks kaht taolist liini kõrvuti. Siin on riik arendajatele maksumaksjate rahaga appi minemas ning arendajail on mida võita...
info:
*Riik asub (riikliku eriplaneeringuga) planeerima Eesti-Läti IV elektriühendust.pdf
*Vastavasisuline 23.02.2024 kiri SRS-ile.pdf
*Eleringi kiri Saare-Liivi meretuulepargi võrguühenduste tehnotingimustest

*Riigi eriplaneeringu algatamiseks Enefit Green kiri_22112023.pdf
*Elering AS hoonestusloa taotlus 22122023.pdf
*Võimalikele liini lähedusse jäävate kinnistute omanikele saabunud standardkiri 330 kV liin .pdf

Kahte kõrvuti asuvat 330 kV ülekandeliini vajava trassi võimalik paiknemine on seni lahtine:   Eesti-Läti 4. ühenduse projekt koosneb järgnevatest alamprojektidest:
Rekonstrueeritavad või laiendatavad alajaamad:
• Paide 330 kV alajaam
• Lihula 330 kV alajaam
• Virtsu või Rõuste 330 kV alajaam.
Uued võimalikud alajaamad:
• Saaremaal paiknev 330/110 kV alajaam
• Saaremaal paiknev 330 kV alajaam.
Uued võimalikud ülekandeliinid:
• Paide-Lihula 330 kV ülekande õhuliin
• Lihula – Virtsu või Rõuste 330 kV ülekande õhuliin
• Virtsu või Rõuste - Muhu 330 kV merekaabel
• Muhumaal paiknev 330 kV maakaabel
• Virtsu või Rõuste – Saaremaa 330 kV merekaabel
• Saaremaal paiknev 330 kV kaheahelaline eraldi mastidel ülekande õhuliin
• Saaremaa – Läti 330 kV merekaabel.


Saare Wind Energy on oma elektritrassi osas algusest peale lootnud Eleringi (ehk riigi) toele: