Visuaalreostusele lisanduv madalsagedusmüra levib sõltuvalt ilmaoludest samuti ca 50 km kaugusele tuugenitest. Need mõlemad ulatuvad üle kogu Lääne-Saaremaa, sh ka Kuressaare linnani.