Lääne-Saaremaa mikrokliima mõjutamine:

Tööstuspark jahutab õhku, sundides õhuniiskust tuulikulabade läbimise järgselt kondenseeruma ning sademetena tuugenipargi juurde merre sadama. Nii jääb kuni 45 km ulatuses allatuult (so valitsevate läänekaare-tuultega Lääne-Saaremaal) sademete hulk tavapärasest väiksemaks ning ka õhu- ja meretemperatuurid tavapärasest madalamaks. Mõjud on kõige suuremad just kevadeti ja suviti, mil merevesi on ka looduslikult jahedam kui õhk.

Vt uuringuid:
1. Impacts of accelerating deployment of offshore windfarms on near-surface climate
2. Effect of wind farms at the North Sea on meteorological conditions in the Netherlands
3. Precipitation reduction during Hurricane Harvey with simulated offshore wind farms