Kollasega tõenäoline ala, kus tuugenitele vundamentide rajamise käigus massiliselt meresetteid ümber paigutub