Inimeste ja loomade elule ja tervisele on kestev madalsagedus- ja infrahelimüra ohtlik. Tuugenid on aga eriti võimsad madalsagedus- (20 - 200Hz) ja infraheli (0,1 - 20 Hz) mürareostuse allikad.

Joonisel on märgitud helisageduste vahemik (800-7000 Hertsi), kus inimeste kuulmine on kõige parem (dBA erinevus= 0dB). Sellest oluliselt madalamaid (infraheli) ja kõrgemaid (ultraheli) sagedusi inimkõrv enam helina ei kuule. Siiski enamiku loomade ja inimeste kehaorganid, sisekõrv ja psüühika reageerivad infrahelile, kuigi ei taju seda helina. Üksikud liigid (nt vaalad ja elevandid) suudavad hästilevivat infraheli ära kasutada, et ka ülipikkade vahemaade taha signaale saata.

Töötav tuugen on madalsageduslike helide (MSH) ja infraheli (IH) genereerimisel üks võimsamaid tehnilisi seadmeid. Müra genereerivad tuugenite labad, mis keereldes ja ka torni eest möödudes tekitavad õhu kokkusurumisega lööklaineid. Liikuv õhulööklaine ongi definitsiooni järgi heli ehk hääl, kuid tuugenite tekitatatud helilainetest on enamuse võnkesagedused nii madalad, et inimkõrv neid häälena ei kuule (lähemal kuuleme ehk vaid õrna "vuhh-vuhh" heli). Küll aga reageerib madalatele võnkesagedustele inimese keha, nii et pikem viibimine vastava helireostuse keskkonnas kutsub enamikel inimestel esile nn „tuulegeneraatori sündroomi“  ja/või kroonilisi vibroakustilisi haigusi (vt neist allpool). Mõne üksiku töötava tuugeni läheduses pole mõju liiga suur. Asi muutub hulluks, kui korraga on töötamas suur hulk tuugeneid, mistõttu nende poolt tekitatavad helilöögid hakkavad omavahel resoneeruma ja võimenduma. 

Mitmetest tuugenitest koosnevatest gruppidest soovitatakse MSH/IH müra tõttu hoiduda vähemalt 40 km kaugusele. Ka metsloomad püüavad sellise müra mõjupiirkonnast lahkuda. Müra levipiiriks on mõõdetud kuni 90 km. Inglased on sellega ka tõesti arvestanud (tuugenid rannast 120km). Nüüd ei rajata enamikus Euroopa riikides enam tuugeneid lähemale kui 50 km rannast. Poleks normaalne, kui kahjulik mõju kohaliku rahva tervisele selguks alles peale tööstuspargi rajamist, nö inimkatsete käigus. On palju juhuseid kus inimesed on sunnitud tuugenite IH müra tõttu omad kodud hülgama. Kahjuks püüavad arendajad keskkonnamõjude hindamisel MSH/IH-müra ignoreerida, et oma tuugeneid rannale lähemale ehitada.

Helidena kuuldamatu IH müra eest enda kaitsmine müratõkke rajamisega on praktiliselt võimatu. Taolise müratõkke paksus peaks mõjumiseks olema helide lainepikkusega (λ) samas suurusjärgus (λ=v/f, kus v on helikiirus ca 333m/s ja f on sagedus Hz).  Aga näiteks sagedusel f=1Hz peaks selle jaoks vajaliku seina paksus olema lausa (333/1=)333m; 3 Hz puhul 111m või näiteks MSH 200 Hz puhul 333/200=1,6m. Samal põhjusel ei suuda nt tantsuklubide ega rullnokkade bemarite kerede seinad summutada muusikalisi bassihelisid, kuigi ülejäänud helid väljapoole kuuldavad ei ole. Pealegi levivad helilained eriti hästi ja kaugele justnimelt vees ning veepinna peal peegeldudes.  

Eesti seadusandlus lubab täna MSH/IH müra määramisel kasutada selle helirõhu mõõtmisteks standardit dBA, mis (nagu ülal joonisel näha) on mõeldud just kuuldava müra mõõtmiseks ning annab seepärast näiteks 10 Hz sagedusega müra mõõtmisel tegelikust üle 70% madalama näidu. 

Vt lisainfot ja uuringuid:

1. Tuugenite madalsagedus- ja ifrahelimüra võimalikust tervisemõjust -  loomkatsete tulemustest, inimeste „tuulegeneraatori sündroomist“  ja kroonilistest vibroakustilistest haigustest. Maailma erialase kirjanduse kokkuvõte Dr Antti Kukkela ettekandena siin slaididel koos allikaviidetega


2. Nina Pierponti (USA) uurimus - aruanne tuugenite müraväljas elavate inimeste kaebustest, 
raamatu tõlge eesti keelde: "Tuulegeneraatori sündroom"
ja sama raamatu lühitutvustus:
https://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/Tuulegeneraator.pdf


3. Ühe maailma tunnustatuma erialateadlase Mariana Alves-Pereira (Hispaania/USA) videoloeng madalsagedus- ja infrahelimürast ning nende mõjude uuringutest (inglise k)


4. Infraheli teemaline esitlusraport Soome parlamendile (soome k): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-217416.pdf

5.  Infraheli teemaline telefilm (eestikeelse automaattõlke võimalusega) Saksa telejaamalt ZDF, helindatuna inglisekeelseks "Infrasound caused by Industrial Wind Turbines" :   


6. Infraheli sõjalisest kasutamisest (vaenlase elavjõule hirmu, apaatia, iivelduse jms tekitamiseks) Patenteeritud relvasüsteemi näide: 
 https://patents.google.com/patent/CN103162576A/en

7. Infraheli kasutamisest õudus- ja põnevusfilmide helitaustas, et tekitada kinokülastajais lühiajalist ärevuse-, hirmu- ja ängistusetunnet: https://www.athlonoutdoors.com/article/infrasound-the-hidden-horror-movie-sound/

8. Infrasound From Wind Turbines - Threat to the Biodiversity (The epoch times)