Tööstuspark on kavandatud lindude ja nahikute oluliste rändeteede juurde, paljude kalaliikide jaoks olulistele kudealadele ning Vilsandi Rahvuspargi, Natura 2000 ala ja Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala vahetult naabrusesse.

Artikleid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29755179/

Mõjust loomadele: luustikumoonutustest