Selle ala kohta ei ole hoonestusloa taotluste dokumente seni seltsini jõudnud.
Osaliselt soovib sellele alale laieneda SWE arendusprojekt (vt 1)