Eesti-Läti 4. ühenduse projekt koosneb järgnevatest alamprojektidest:
1) Rekonstrueeritavad või laiendatavad 330 kV alajaamad mandril
2) Uued võimalikud 330 kV alajaamad Saaremaal
3) Uus võimalik 330 kV kaheahelaline eraldi mastidel õhuliin Paide – Lihula – Virtsu (või Rõuste) – Muhu – Saaremaa (Edela-Saaremaa või Sõrve). 
4) Saaremaa (Edela-Saaremaa või Sõrve) – Läti (Venspils või Dundaga) 330 kV merekaabliliin.

See merekaabliliin, mille eriplaneeringu alustamiseks Elering hoonestusluba taotleb, koosneks neljast 100 m vahedega kõrvutiasuvast merekaablist, igas 3 elektri- ja 1 optikajuht. Liini asukoht võib võimalike maabumiskohtade järgi olla üks järgmistest:
1) Edela-Saaremaa (Pilguse/Kipi/Kotlandi piirkond) – Ventspils (Läti)  kogupikkusega ca 100 km
2) Edela-Saaremaa
(Pilguse/Kipi/Kotlandi piirkond) – Dundaga (Läti)  kogupikkusega ca 73 km
3) Sõrve (Mäebe/Mõntu/Läbara piirkond) – Ventspils (Läti)  kogupikkusega ca 65 km
4) Sõrve ( Mäebe/Mõntu/Läbara piirkond) – Dundaga (Läti)  kogupikkusega ca 32 km

Need skeemid näitavad kordamööda võimaliku liini Saaremaapoolseid paiknemisvariante 1) ja 3)