*Hoonestusloa taotlus - Edu North Superficies Application.pdf
Seltsi seisukoht- TTJA 2023 nr 4 CI NMF.pdf

*Konkureeriv taotlus - Utilitas Saare 2.1.pdf   ja  asukohaplaan.pdf
Seltsi seisukoht- koostamisel

*Konkureeriv taotlus - Deep Wind Offshore 16.04.2024.pdf ja asukohaplaan (Saare 2.1.)  allpool
Seltsi seisukoht- koostamisel