Astu seltsi liikmeks! 

Seltsi liikmeks astumiseks palume täita allpool sõnum vabas vormis avaldusena, kus märkida kindlasti ära ees- ja perenimi (juriidilise isiku puhul registrinumber), aadress, telefon ning ka oma tegevusala. Siia märgitud andmed ei saa avalikult nähtavaks. Selts oleks tänulik, kui märgiksite avalduses ära ka teema või eriala, mille osas saaksite ehk seltsi tegevusele kaasa aidata. 

Vaata ka seltsi põhikirja. Põhikirja järgi võetakse liikmeid vastu juhatuse otsuse alusel. Juhatuse koosolekud on ca kord kuus. Liikmed lisatakse e-posti loendisse, et edastada jooksvat infot ning teavet seltsi tegevusest.

Email again: