Astu seltsi liikmeks! 

Seltsi liikmeks astumiseks palume täita allpool sõnum vabas vormis avaldusena, kus märkida kindlasti ära ees- ja perenimi (juriidilise isiku puhul registrinumber), aadress, telefon ning ka oma tegevusala. Siia märgitud andmed ei saa avalikult nähtavaks.  

Vaata ka seltsi põhikirja. Põhikirja järgi võetakse liikmeid vastu juhatuse otsuse alusel. Juhatuse koosolekud on ca kord kuus. Liikmeks vastuvõtmisest teavitatakse avalduse esitajat e-kirja teel ja lisatakse ta e-posti loendisse, et edastada jooksvat infot ning teavet seltsi tegevusest.

Email again: